Νέα

Η εταιρία

Η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων (ΕΛ.Ε.Σ.) είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός, που ιδρύθηκε με σκοπό την διάχυση γνώσεων μέσα από την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στον τομέα των συγκολλήσεων και κοπών. pdf-ico_en.png Φυλλάδιο

Εκπαίδευση Ηλεκτροσυγκολλητών

Η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων με το νέο έτος εγκαινίασε μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων πάνω στην τεχνολογία και την τεχνική της συγκόλλησης. Είναι προγράμματα 20-40 ωρών, 6-8 ατόμων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε διάφορες μεθόδους και θέσεις συγκόλλησης. Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας Δευτέρα με Παρασκευή 17:00-21:00.

Προγράμματα εκπαίδευσης IIW

Το διεθνές σύστημα εκπαίδευσης και πιστοποίησης γνώσεων για το προσωπικό που ασχολείται με την συγκόλληση (από τον επιβλέποντα μηχανικό έως τον συγκολλητή), εφαρμόζεται ενοποιημένα από το Διεθνές Ινστιτούτο Συγκολλήσεων –International Institute of Welding- και το European Welding Federation από το 1998 και οριοθετεί τα επίπεδα γνώσεων που θα πρέπει να έχει το προσωπικό όλων των επαγγελματικών βαθμίδων που δραστηριοποιούνται στις συγκολλήσεις. Υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια βιομηχανία, ενώ είναι διεθνώς αναγνωρισμένο από όλους τους οργανισμούς πιστοποίησης και ελέγχου κατασκευών.